Main Content

CFX3 wyświetla „!Alarm – niskie napięcie”, mimo że jest podłączona do prądu. Co robić?

CFX3 posiada 3-stopniowy system ochrony akumulatora, który aktywnie monitoruje napięcie wejściowe prądu stałego i wyłącza lodówkę w przypadku wykrycia niskiego napięcia. Funkcję tę stworzono przede wszystkim po to, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora rozruchowego pojazdu, co skutkowałoby utknięciem na trasie. Zapobiega to również uszkodzeniu akumulatorów pomocniczych. System ochrony akumulatora ma trzy poziomy: zalecamy ustawić wysoki lub średni, gdy CFX zasilana jest z akumulatora rozruchowego oraz niski, gdy CFX zasilana jest z akumulatora pomocniczego lub podwójnego. Jeśli system ochrony akumulatora ustawiony jest zgodnie z zaleceniami, a CFX nadal nie włącza się, spróbuj ustawić system o poziom niżej – np. z wysokiego na średni. Nie należy używać rozgałęźników, kabli typu pigtail ani przedłużaczy. Każdy z nich może powodować większe straty w linii (napięcie stałe maleje z długością przewodu), co powoduje obniżenie napięcia w gniazdku.

UWAGA:

  1. Gdy z akumulatora płynie prąd (natężenie), zmniejsza się jego napięcie. Nazywa się to prawem Peukerta i jest powszechnie określane jako napięcie, gdy akumulator jest „pod obciążeniem”. Należy o tym pamiętać przy usuwaniu problemów z napięciem, ponieważ CFX3 nie wykorzystuje napięcia akumulatora „bez obciążenia” do 3-stopniowego systemu ochrony akumulatora, ale raczej napięcie, gdy kompresor pracuje, a akumulator jest pod obciążeniem. Oznacza to, że na zaciskach akumulatora pojazdu można odczytać pełne 12,8 V, ale gdy kompresor CFX3 włączy się, odczyt napięcia spadnie, a następnie powróci do pierwotnego napięcia po wyłączeniu kompresora.
  2. Istotną kwestią jest również spadek napięcia z akumulatora do CFX3. Napięcie jest mierzone na wewnętrznym układzie elektronicznym, a następnie obliczane jako równe napięciu na wtyczce prądu stałego na końcu przewodu prądu stałego. Wartość ta widnieje na wyświetlaczu CFX3 oraz w aplikacji CFX3.