Main Content

W specyfikacji Dometic podano prąd znamionowy i zużycie energii. Jaka jest między nimi różnica i jak obliczyć, ile mocy pobierze CFX3?

Specyfikacja zużycia energii to średnia liczba amperogodzin (Ah), jaką urządzenie zużyje przy napięciu 12 V i danej temperaturze otoczenia i ustawionej temperaturze wewnętrznej. Aby określić czas pracy CFX3 na akumulatorze 12 V, wystarczy podzielić pojemność użytkową Ah akumulatora (patrz uwaga dotycząca chemii akumulatorów) przez średnie zużycie energii przez CFX3 (Ah/h), uzyskując przybliżoną liczbę godzin pracy. Parametry chemiczne akumulatorów: akumulatory kwasowo-ołowiowe mają pojemność użytkową równą 50% podanej pojemności Ah, litowe NMC około 80%, a litowo-żelazowo-fosforanowe, takie jak Dometic PLB40, prawie 100%. Znamionowy prąd wejściowy to maksymalne natężenie prądu znamionowego urządzenia. Należy to rozumieć jako maksymalny prąd, jaki urządzenie może pobrać. Ta specyfikacja ma zastosowanie do okablowania w przypadku wykonywania instalacji elektrycznej samodzielnie. Zalecamy stosowanie okablowania 12 AWG w każdej samodzielnej konfiguracji. Sprawdź również naszą stronę techniczną, gdzie znajdziesz więcej danych na temat poboru mocy w różnych temperaturach otoczenia i wewnętrznych, aby zorientować się, ile mocy będzie potrzebowała CFX3 w różnych temperaturach.