Main Content

Czy CFX3 utrzyma niską temperaturę jedzenia, jeśli nie będzie podłączona do źródła zasilania lub padnie akumulator?

Tak. Nasze testy laboratoryjne wykazały, że przedmioty w lodówce (puszki napojów 0,35 l) nagrzewają się o około 0,55 stopnia Celsjusza na godzinę. Podczas tego testu temperatura wewnętrzna chłodziarki wynosiła 3,3°C, a temperatura otoczenia 21°C. W CFX3 55 były 24 puszki.