Main Content

Nie widzę lodówki CFX na liście moich urządzeń WiFi. Dlaczego?

W ustawieniach fabrycznych CFX sygnał WiFi jest wyłączony („off”). Aby go włączyć („on”), na lodówce CFX naciśnij przycisk „SET” 5 razy (modele jednokomorowe) lub 6 razy (modele dwukomorowe), a następnie jeden raz „+”.