Main Content

Jak czytać wykres w aplikacji CFX3?

Wykres pokazuje dwie rzeczy: historię temperatury wewnętrznej (F) i zużycie energii (Ah/h). Skala temperatury znajduje się po lewej stronie, w kolorze białym. Skala zużycia energii jest po prawej stronie, w kolorze pomarańczowym. Uwaga: zużycie energii jest wyświetlane tylko w przypadku korzystania z zasilania prądem stałym.