Main Content

Jak wypada wydajność chłodzenia w niższych temperaturach otoczenia?

Klasa klimatyczna lodówki RM powoduje uzależnienie również od niskich temperatur otoczenia. Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 10°C, lodówka będzie mieć trudności z wytworzeniem ilości ciepła niezbędnej do
sprawnego działania. W takich warunkach można założyć osłonę zimową, która ograniczy
przepływ powietrza. Szczegółowe informacje o liczbie wymaganych osłon zimowych można znaleźć w instrukcji obsługi
lodówki. W sytuacjach, gdy temperatura otoczenia jest umiarkowana, ale na dolny otwór wentylacyjny lodówki dmucha zimny wiatr, trzeba założyć dolną osłonę zimową.
Analogicznie w chłodny dzień, gdy słońce nagrzewa boki pojazdu, lepiej zdjąć osłonę zimową. Szczegółowe opisy poszczególnych osłon zimowych znajdują się w przewodniku po zimowej wentylacji.

Więcej informacji o tym zestawie znajdziesz w sekcji poświęconej akcesoriom.

W celu dobrania właściwych osłon zimowych zmierz wewnętrzną ramę kratki lodówki z boku
pojazdu. Następnie użyj wartości z przewodnika oznaczonych kolorem niebieskim.

Następnie użyj wartości z przewodnika oznaczonych kolorem niebieskim.
  • LS 100 – 371 mm x 130,5 mm
  • LS 200 – 442,5 mm x 130,5 mm
  • LS 230 – 353,6 mm x 303,6 mm
  • LS 300 – 482 mm x 223 mm
  • LS 330 – 401,5 mm x 223 mm
  • LS 500 – należy użyć 2 osłon LS200 dla każdej kratki