Main Content

Komunikaty o usterkach typu BŁĄD

Wszystkie usterki typu BŁĄD należy kasować ręcznie:

RM10,5T, RMS10,5T, RMS10,5XT: Naciśnij i przytrzymaj pokrętło sterujące na 2 sekundy.

RM10,5S, RMS10,5S, RMS10,5XS: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.

✓ Rozlegnie się dźwięk.

✓ Błąd został wykasowany.

Typ BŁĄD Opis usterki Rozwiązanie
E03 Brak połączenia między modułem zasilania a wyświetlaczem Skontaktuj się z autoryzowanym punktem obsługi klienta.
E07 Brak chłodzenia przy zasilaniu gazem

Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione pod kątem, a jeśli tak, to je wypoziomuj. Wykasuj błąd. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

E08 Brak chłodzenia przy zasilaniu prądem zmiennym

Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione pod kątem, a jeśli tak, to je wypoziomuj. Wykasuj błąd. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

E09 Brak chłodzenia przy zasilaniu prądem stałym

Sprawdź, czy urządzenie jest ustawione pod kątem, a jeśli tak, to je wypoziomuj. Wykasuj błąd. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

E12 Błąd testu zaworu gazu Zasilanie gazem nie jest możliwe

Wykasuj błąd. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

E13 Wewnętrzny błąd łączności Zasilanie gazem nie jest możliwe Wykasuj błąd.
Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
E14 W trybie autonomicznym przy zasilaniu gazem: Zbyt niski poziom naładowania akumulatorów Włóż nowe akumulatory, a następnie wykasuj błąd
E50 Blokada gazu po 3 próbach odpalenia Odpalenie zapłonu nie jest możliwe.
Butla gazowa jest pusta.
Wymień butlę z gazem.
Wykasuj błąd.
E51 Blokada gazu, błąd wewnętrzny w module zasilania

Wykasuj błąd.
Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

E52 Styk uziemienia, zawór gazu Wykasuj błąd

Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

E53 Styk uziemienia, elektroda zapłonu

Wykasuj błąd. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.