Main Content

Co oznacza klasa klimatyczna SN (rozszerzona umiarkowana)?

Lodówka RMXXXX ma klasę klimatyczną SN (Extended Temperate), co oznacza, że powinna pracować niezawodnie przy temperaturze otoczenia od +10°C do +32°C (mierzonej przy dolnej kratce wentylacyjnej na zewnątrz pojazdu).