Main Content

Jak konserwować ramę przedsionka słupkowego?

Łączniki sprężynowe słupków uważa się za części zużywalne, które można łatwo wymienić w przypadku uszkodzenia. Zwykle uszkadzają się przez upuszczenie lub przeciągnięcie słupków oraz ogólne zużycie.

Aby zakupić nowe sprężyny słupków, zalecamy kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym Dometic lub sprzedawcą.