Main Content

Ile cykli ładowania zapewni mi akumulator PLB40?

Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO4) jest w stanie zapewnić 2000 cykli ładowania w porównaniu do ołowiowo-kwasowego zapewniającego 500 cykli.