Main Content

Jak długo moja lodówka CFX będzie działać z akumulatorem PLB40?

Sprawdź na stronie dometic.com zużycie energii CFX, a następnie podziel pojemność akumulatora PLB40 (40 Ah) przez zużycie energii CFX (Ah), aby uzyskać liczbę godzin pracy. Stosuj dobre praktyki dotyczące chłodziarek zasilanych prądem w celu oszczędzania energii.

  • Utrzymuj lodówkę w pełni załadowaną
  • Pokrywa powinna być zamknięta na tyle, na ile to możliwe
  • Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych