Main Content

Lodówka nie działa w trybie zasilania gazem?

Możliwa przyczyna Sugerowane rozwiązanie
Butla gazowa jest pusta Wymień butlę z gazem
Zawór gazu jest zamknięty Obróć zawór, aby go otworzyć
W przewodzie gazowym znajduje się powietrze Wyłącz i ponownie włącz lodówkę. W razie potrzeby powtórz procedurę trzy lub cztery razy. Jeśli jest zamontowana kuchenka, włącz ją i powtórz procedurę z lodówką