Main Content

W trybie automatycznym: Lodówka jest zasilana gazem, mimo że podłączono ją do źródła zasilania prądem zmiennym?

Możliwa przyczyna Sugerowane rozwiązanie
Napięcie sieci jest zbyt niskie

Lodówka automatycznie przełączy się z powrotem na zasilanie prądem zmiennym, gdy tylko napięcie w sieci wzrośnie do odpowiedniego poziomu