Main Content

Lodówka nie chłodzi odpowiednio?

Możliwa przyczyna Sugerowane rozwiązanie
Wentylacja wokół agregatu chłodniczego jest niewystarczająca Sprawdź, czy kratka wentylacyjna nie jest zasłonięta
Parownik jest oblodzony Sprawdź, czy drzwi lodówki zamykają się prawidłowo. Upewnij się, że uszczelka lodówki dobrze przylega i nie jest uszkodzona. Rozmrażanie lodówki
Ustawiona temperatura jest zbyt wysoka Ustaw niższą temperaturę
Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka Zdejmij na chwilę kratkę wentylacyjną, aby ciepłe powietrze mogło szybciej uchodzić

W lodówce umieszczono za dużo żywności naraz

Wyjmij część jedzenia

W lodówce umieszczono za dużo ciepłej żywności naraz

Wyjmij ciepłe produkty, pozostaw je na zewnątrz do ostygnięcia i dopiero wtedy włóż z powrotem

Lodówka pracuje niewystarczająco długo Sprawdź ponownie temperaturę po czterech lub pięciu godzinach