Main Content

V. Wat is de WiFi-netwerknaam van mijn koelkast?

A. Af fabriek is de naam "CFX95DZ2_xxxxxxxx".