Main Content

Werkt de koelkast niet in de AC-modus?

Mogelijke oorzaak Voorstel tot oplossing
De zekering in de wisselstroomvoeding (AC) is defect Vervang de zekering
Het voertuig is niet aangesloten op een wisselstroomvoeding (AC) Sluit het voertuig aan op
wisselstroom (AC)
Het airco-verwarmingselement is defect Neem contact op met een erkend klantenservicepunt

Dit is relevant voor