Main Content

Koelt de koelkast niet naar behoren?

Mogelijke oorzaak Voorstel tot oplossing
De ventilatie rond de koeleenheid is niet voldoende Controleer of het ventilatierooster geblokkeerd is
De verdamper is bevroren Controleer of de koelkastdeur goed sluit. Controleer of de afdichting van de koelkast goed afsluit en niet beschadigd is. Ontdooi de koelkast
De temperatuur is te hoog ingesteld Stel een lagere temperatuur in
De omgevingstemperatuur is te hoog Verwijder het ventilatierooster gedurende enige tijd, zodat de warme lucht sneller kan ontsnappen

Er is te veel eten tegelijkertijd in de koelkast geplaatst

Verwijder een deel van het eten

Er is te veel warm eten tegelijkertijd in de koelkast geplaatst

Verwijder het warme eten en laat het afkoelen alvorens het weer in de koelkast te plaatsen

De koelkast is gedurende lange tijd niet gebruikt Controleer de temperatuur na vier of vijf uur opnieuw

Dit is relevant voor