Main Content

Storingsmeldingen van het type FOUT

Alle storingen van het type FOUT moeten handmatig worden gereset:

RM10.5T, RMS10.5T, RMS10.5XT: Houd de bedieningsknop voor 2 seconden ingedrukt.

RM10.5S, RMS10.5S, RMS10.5XS: 2 seconden indrukken.

✓ Er klinkt een pieptoon.

✓ De fout is gereset.

FOUT-type Beschrijving van de storing Oplossing
E03 Geen verbinding tussen voedingsmodule en display Neem contact op met een erkend klantenservicepunt.
E07 Geen koelvermogen in de gasmodus

Controleer of het apparaat schuin staat en corrigeer het zo nodig totdat het waterpas staat. Reset de fout. Neem contact op met de klantenservice als deze fout zich opnieuw voordoet.

E08 Geen koelvermogen in de AC-voedingsmodus

Controleer of het apparaat schuin staat en corrigeer het zo nodig totdat het waterpas staat. Reset de fout. Neem contact op met de klantenservice als deze fout zich opnieuw voordoet

E09 Geen koelvermogen in de DC-voedingsmodus

Controleer of het apparaat schuin staat en corrigeer het zo nodig totdat het waterpas staat. Reset de fout. Neem contact op met de klantenservice als deze fout zich opnieuw voordoet.

E12 Testfout gasklep; werking met gas niet mogelijk

Reset de fout. Neem contact op met de klantenservice als deze fout zich opnieuw voordoet.

E13 Interne communicatiefout; werking met gas niet mogelijk Reset de fout.
Neem contact op met de klantenservice als deze fout zich opnieuw voordoet
E14 In stand-alone gasmodus: De acculading van de accusets is te laag Plaats nieuwe accu’s en reset de fout
E50 Gas sluit af na 3 ontstekingspogingen Ontsteking niet mogelijk.
De gasfles is leeg.
Vervang de gasfles.
Reset de fout.
E51 Gas afgesloten; interne fout in de voedingsmodule

Reset de fout.
Neem contact op met de klantenservice als deze fout zich opnieuw voordoet.

E52 Massacontact gasklep; Reset de fout

Neem contact op met de klantenservice als deze fout zich opnieuw voordoet.

E53 Massacontact ontstekingselektrode

Reset de fout. Neem contact op met de klantenservice als deze fout zich opnieuw voordoet

Dit is relevant voor