Main Content
Dometic ustala cel w zakresie ochrony klimatu na rok 2030
31.05.2021

Dometic ustala cel w zakresie ochrony klimatu na rok 2030

Sztokholm, Szwecja – 1 czerwca 2021 r. Celem Dometic jest zwiększenie efektywności energetycznej i przejście na odnawialne źródła energii w celu dalszego ograniczenia śladu węglowego związanego z życiem w drodze. Docelowo do 2030 r. emisje CO2 mają zostać zmniejszone o 50%*.

 

 

Jako pionier w dziedzinie życia w podróży, firma Dometic dąży do zrównoważonego rozwoju w branży. 

Efektywność energetyczna w produkcji i w fazie użytkowania produktu od dawna jest kluczowym celem w zakresie ochrony środowiska, który przyczynia się do zmniejszenia wpływu działalności i produktów Dometic na klimat. 

Firma Dometic opracowała plan działania w zakresie ochrony klimatu, który rozszerza monitorowanie wpływu i identyfikuje działania redukcyjne. 

Długoterminowy cel redukcji emisji CO2 o 50% do 2030 r.* został ustalony i przekazany w ramach raportu okresowego za I kwartał 2021 r. Dla lat 2021 i 2024 zdefiniowano również jasne kamienie milowe i odpowiadające im cele redukcji emisji. 

Eva Karlsson, wiceprezes wykonawcza i dyrektor ds. operacji grupowych, mówi: „Aby osiągnąć te cele, Dometic dąży do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ciągu najbliższych kilku lat. Począwszy od 2021 r., działalność w Niemczech będzie w pełni oparta na energii odnawialnej, co prawdopodobnie zmniejszy emisję CO2 o 40% w regionie EMEA”.
Aby uzyskać pełniejszy obraz wpływu Grupy na klimat, firma zainicjowała kontrolę śladu węglowego dla procesu transportu towarów**, która uzupełni dotychczasowe raportowanie i monitorowanie obejmujące energię i prąd zużywane w działalności operacyjnej.

Juan Vargues, prezes i dyrektor naczelny Dometic, powiedział: „Aby pokazać nasze zaangażowanie, wprowadziliśmy kwartalne informowanie o postępach w realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, począwszy od raportu tymczasowego za I kwartał 2021 r.

Ponadto wdrożyliśmy cele w zakresie zrównoważonego rozwoju w naszym długoterminowym programie motywacyjnym dla kierownictwa. Cele te dotyczą redukcji emisji CO2, wskaźnika obrażeń i odsetka kobiet w strukturach zarządzających”.

*dla zakresu 1 i zakresu 2 w odniesieniu do sprzedaży netto

**zakres 3

UWAGI DO REDAKCJI

Share this post

Press contact

About Dometic

Dometic is a global market leader in the mobile living industry. Millions of people around the world use Dometic products in outdoor, residential, and professional applications. Our motivation is to create smart, sustainable, and reliable products with outstanding design for an outdoor and mobile lifestyle in the areas of Food & Beverage, Climate, Power & Control, and Other Applications. Dometic employs approximately 8,500 people worldwide, had net sales of SEK 29.8 billion (USD 2.9 billion) in 2022 and is headquartered in Stockholm, Sweden.