Main Content

Polityka prywatności

Dometic Group AB (publ) (“DOMETIC” lub “MY”) szanuje prywatność użytkownika i chroni jego dane osobowe, które przetwarza. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozprządzeniem RODO. Poniżej opisano, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe użytkownika, gdy korzysta on z naszych stron internetowych (“STRONY”).

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Użytkownik może swobodnie korzystać z naszych Stron internetowych bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Wszystkie dane (na przykład nazwisko, płeć, adres, numer telefonu lub adres e-mail), które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują użytkownika (“DANE OSOBOWE”) i które udostępnia nam on za pośrednictwem naszych Stron internetowych (lub w inny sposób komunikując się z Dometic), będą zarządzane zgodnie z zasadami zachowania poufności informacji.

Jeśli użytkownik korzysta z serwisów biznesowych Dometic, usług dotyczących zamówień online lub podłączonych urządzeń, możemy gromadzić od niego dodatkowe informacje. Typy danych gromadzonych bezpośrednio od użytkownika obejmują:

nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail (oraz nazwa firmy, adres firmy, dane kontaktowe firmy i inne dane firmowe, jeśli użytkownik korzysta ze strony internetowej lub produktu firmy Dometic);
poświadczenia logowania, jeśli użytkownik tworzy konto Dometic;
informacje rozliczeniowe, takie jak adres do wysyłki, numer karty kredytowej lub debetowej, numer weryfikacyjny i data ważności;
informacje o zakupach lub innych transakcjach z Dometic;
informacje na temat obsługi klienta i interakcji serwisowych z Dometic;
informacje dotyczące atrybutów, które użytkownik wybiera w związku ze swoimi urządzeniami; i/lub
wszelkie inne informacje, które zdecyduje się przekazać bezpośrednio do Dometic w związku z korzystaniem z naszych witryn.
Podczas korzystania z witryn gromadzimy również pewne informacje w sposób zautomatyzowany, czasami z pomocą innych firm działających w naszym imieniu, wykorzystując różne technologie, w tym pliki cookie i podobne narzędzia. Zbieramy i analizujemy informacje, takie jak adres IP użytkownika, typy przeglądarek, język przeglądarki, system operacyjny, stan lub kraj, z którego użytkownik uzyskał dostęp do usług, atrybuty oprogramowania i sprzętu (w tym identyfikatory urządzeń), strony odsyłające i strony wyjściowe oraz adresy URL, typ platformy, liczba kliknięć, pobierane pliki, nazwy domen, strony docelowe, oglądane strony oraz kolejność tych stron, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, warunki, z których użytkownik korzysta podczas wyszukiwania na naszych stronach, data i godzina, kiedy korzystał z danej strony i przesłał lub wysłał bądź zamieścił zawartość, dzienniki błędów oraz inne podobne informacje.

Gdy użytkownik “polubia” lub “obserwuje” Dometic w serwisach Facebook, Instagram, YouTube lub innych mediach społecznościowych, możemy gromadzić pewne informacje, w tym jego nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie komentarze lub treści zamieszczone przez użytkownika, istotne dla Dometic. Zbieramy również informacje o użytkowniku, który zapisał się do jednej z naszych promocji lub przesłał do nas informacje za pośrednictwem portali społecznościowych. W przypadku korzystania z funkcji udostępniania w serwisach społecznościowych, wtyczek do tych serwisów lub podobnych na stronie dometic.com odpowiednia platforma mediów społecznościowych będzie mogła zauważyć wizytę użytkownika w witrynach Dometic.

Niniejsza witryna zawiera tzw. pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego zbioru plików cookie, prosimy o zapoznanie się z informacją o stosowaniu plików cookie.

Witryny zawierają łącza do innych stron internetowych. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za prywatne praktyki lub treści z tych witryn internetowych.

 

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest konieczne do następujących celów

rozwój i doskonalenie witryny Dometic przez analizę (na poziomie zagregowanym) zachowań użytkowników na witrynach;
komunikacja, np. podczas zapisywania się do newslettera Dometic lub zadawania pytań dotyczących produktów i usług Dometic;
przetwarzanie zamówień online;
rejestracja konta i produktu oraz zarządzanie kontem;
udział w loteriach, konkursach lub ankietach Dometic oraz
przetwarzanie opinii o produktach, które użytkownik przesyła, dotyczących zarówno witryny, jak i produktów Dometic.
 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Przetwarzanie danych osobowych do celów (i) wymienionych w powyższej sekcji opiera się na naszym uzasadnionym interesie w ulepszaniu naszej witryny internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych w celach (ii)-(vi) wymienionych w powyższej sekcji opiera się na fakcie, że jest ono niezbędne do realizacji zamówionych usług, takich jak zarządzanie zamówieniem, publikowanie opinii o produktach lub otrzymywanie biuletynu informacyjnego.

Przetwarzanie danych osobowych do celów (iii) wymienionych w powyższym punkcie wynika z faktu, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w ramach przepisów o rachunkowości i księgowości.

 

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem itp. Liczba osób mających dostęp do danych osobowych jest ograniczona. Dostęp do nich mają tylko osoby związane z firmą Dometic, które muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z powyższymi celami.

Dometic udostępni dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne, aby wypełnić ustawowe zobowiązanie, zastosować się do decyzji organu publicznego lub sądu.

Ponadto Dometic udostępni nazwę użytkownika, adres e-mail i/lub adres pocztowy osobom trzecim na żądanie danego użytkownika. W naszym imieniu będą oni dostarczać informacje lub produkty, którymi użytkownik wyraził zainteresowanie.

Ponadto będziemy udostępniać dane osobowe firmom z grupy Dometic w celu dostarczania produktów i usług, zapewniania spójnego poziomu obsługi naszych produktów i usług oraz udoskonalania naszych produktów, usług i doświadczenia klientów. Po wysłaniu formularza z prośbą o informacje lub zapisaniu się do newslettera przesłane informacje trafiają do kilku wskazanych skrzynek pocztowych używanych przez zasoby odpowiedzialne za obsługę konkretnych zapytań.

Będziemy również udostępniać dane osobowe dostawcom i partnerom świadczącym usługi w naszym imieniu, takie jak fakturowanie, sprzedaż, marketing, dostarczanie informacji o produktach, reklama, analiza, badania, obsługa klienta, wysyłka i realizacja, przechowywanie danych, bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom, przetwarzanie płatności oraz usługi prawne.

Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane do kraju spoza UE/EOG, takiego jak USA, który może mieć niższy poziom ochrony niż w obszarze UE/EOG. Przekazanie danych jest konieczne do realizacji dostaw newslettera pocztą elektroniczną, marketingu, informacji o produktach, reklamy, analiz, badań, obsługi klienta, wysyłki i realizacji, przechowywania danych, bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i przetwarzania płatności.

 

JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane. Czas przechowywania danych zależy od celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy i/lub jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

 

JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA

Administratorem przetwarzania danych osobowych jestDometic Group AB (publ), nr rej. 556829-4390, adres Hemvärnsgatan 15, SE-171 54 Solna, Szwecja. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli jednak użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej lub Kanadzie, administratorem przetwarzania danych osobowych jest Dometic Corporation, adres 1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514, USA i w związku z tym jest on odpowiedzialny za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Z inspektorem ochrony danych w firmie Dometic można się skontaktować pod adresem privacy@dometic.com.

Z zastrzeżeniem wszelkich wstępnych warunków prawnych, których zastosowanie musi być oceniane w każdym indywidualnym przypadku, użytkownik ma następujące prawa. Ma prawo wiedzieć, jakie dane osobowe, które go dotyczą, przetwarzamy i może zażądać ich kopii. Użytkownik ma prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, a w niektórych przypadkach może poprosić o ich usunięcie (na przykład jeśli nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane). Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych i zażądać jego ograniczenia. Należy pamiętać, że ograniczenie lub usunięcie danych osobowych może spowodować, że nie będziemy w stanie wypełnić naszych zobowiązań. Użytkownik ma również prawo do uzyskania wyciągu z danych osobowych, które nam przekazał, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania danych osobowych do innego administratora danych.

Jeśli użytkownik ma zastrzeżenia lub skargi dotyczące sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych, może je złożyć do właściwego organu nadzorującego ochronę danych.