Main Content

Informacja o stosowaniu plików cookie

W Dometic szanujemy prawa dotyczące prywatności. Polityka dotycząca plików cookie („Polityka”) wyjaśnia, jak Dometic Group AB (Publ.) i jej podmioty stowarzyszone używają plików cookie i innych podobnych technologii do rozpoznawania użytkowników odwiedzających jej witryny internetowe, które zawierają łącza do niniejszej polityki („Witryna”). Wyjaśnia, czym są te technologie i dlaczego z nich korzystamy, a także prawa użytkownika.

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Cookie to małe pliki tekstowe zawierające informacje zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez odwiedzaną stronę internetową w celu przechowywania pewnych informacji dotyczących korzystania z witryny. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.
Pojęcie „cookie” jest używane w niniejszej informacji w szerokim znaczeniu tego słowa, obejmującym wszystkie podobne techniki i technologie, w tym piksele śledzące, sygnały nawigacyjne w sieci Web i pliki dziennika.

 

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI I POWODY ICH GROMADZENIA

Pliki cookie pomagają nam lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownik korzysta z naszej witryny, a w rezultacie pozwalają nam, między innymi, oferować odwiedzającym witrynę bardziej spersonalizowane i spójne doświadczenie. Oto przykłady rodzajów informacji, które zbieramy za pomocą plików cookie:

Liczba użytkowników odwiedzających witrynę, oglądane strony, kliknięcia dokonane na stronie oraz całkowity czas trwania nawigacji na witrynie
Czy użytkownik odwiedza witrynę po raz pierwszy, czy nie
Preferencje wyświetlania (np. rynek, język itp.)
Należy pamiętać, że za pośrednictwem plików cookie nie gromadzimy imienia i nazwiska ani adresu e-mail użytkownika.

Ponadto pliki cookie umożliwiają nam:

Dostosowanie wizyty — możemy wykorzystać informacje zebrane podczas wizyty użytkownika, aby ułatwić mu kolejną wizytę na naszej witrynie
Dostosowanie komunikatów reklamowych i marketingowych, które pojawiają się na witrynie, zarówno naszych, jak i pochodzących od innych firm. Wiąże się to na przykład z identyfikacją interesujących użytkownika funkcji naszej witryny i polecaniem odpowiednich akcesoriów do produktów Dometic
Analiza trendów klienckich: Gromadzimy informacje o wizytach na naszej witrynie i analizujemy je w postaci zagregowanej. Ten rodzaj badania ma na celu zidentyfikowanie trendów wśród wielu odwiedzających naszą witrynę, a nie analizę informacji dotyczących konkretnego odwiedzającego
 

TYP STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIE

Korzystamy z plików cookie innych firm z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby nasza witryna działała i/lub zapewniała użytkownikowi podstawowe funkcje — nazywamy je „niezbędnymi” plikami cookie. Inne pliki cookie pozwalają nam śledzić i ukierunkowywać zainteresowania użytkowników oraz poprawiać doświadczenia z korzystania z naszej witryny. Inne firmy również obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszej witryny w celach reklamowych, analitycznych i innych. Konkretne rodzaje plików cookie, naszych i pochodzących z innych firm, obsługiwane za pośrednictwem naszej witryny oraz cele, które realizują, zostały bardziej szczegółowo opisane poniżej.

WŁASNE PLIKI COOKIE

Te pliki cookie są tworzone przez Dometic. Są one w większości używane do zezwalenia na przeglądanie naszej witryny i korzystania z jej funkcji. Mogą one również wspomagać działania analityczne.

PLIKI COOKIE INNYCH FIRM

Oprócz naszych własnych plików cookie niektóre firmy trzecie i stowarzyszone mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika, uzyskiwać do nich dostęp i kojarzyć z nimi sygnały nawigacyjne w sieci Web. Te pliki cookie umożliwiają udostępnianie na witrynie lub za jej pośrednictwem funkcji lub funkcjonalności innych firm. Inne firmy, które ustawiają te pliki cookie, mogą rozpoznać urządzenie użytkownika zarówno podczas odwiedzania naszej witryny, jak i podczas odwiedzania niektórych innych stron internetowych. 

 

PODSTAWA PRAWNA DLA PLIKÓW COOKIE

Ponieważ witryna internetowa nie działałaby bez ściśle niezbędnych plików cookie, ta kategoria plików cookie jest zawsze włączona, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę. Podstawą prawną stosowania niezbędnych plików cookie jest nasz uzasadniony interes w zapewnieniu funkcjonalności witryny. 

Jednak w przypadku korzystania z funkcjonalnych, wydajnościowych i reklamowych plików cookie opieramy się na zgodzie użytkownika. Po wejściu na naszą witrynę po raz pierwszy użytkownik zobaczy baner z informacją o korzystaniu przez nas z plików cookie i zostanie poproszony o wyrażenie zgody na używanie plików cookie. Użytkownik nie musi wyrażać zgody na funkcjonalne, wydajnościowe i reklamowe pliki cookie, aby uzyskać dostęp do witryny, jednak niektóre usługi i funkcje wymagają użycia plików cookie i mogą być ograniczone lub niedostępne bez takiej zgody.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIE NA URZĄDZENIU

Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu użytkownika może się różnić w zależności od kategorii, do której należą: mogą one być tymczasowe lub stałe.

TYMCZASOWE PLIKI COOKIE

Używamy tymczasowych plików cookie na wszystkich naszych bezpiecznych stronach, aby przypisać i zarejestrować identyfikator sesji. Użytkownik może przeglądać całą naszą witrynę bez żadnych przerw. Identyfikator ten jest również używany dla celów sprawozdawczości wewnętrznej. Nie pozwala to na identyfikację użytkownika po nazwisku i tego typu pliki cookie nie pozostawiają żadnych informacji możliwych do odzyskania na dysku twardym użytkownika. Większość naszych własnych plików cookie należy do tej kategorii i wygasają one po zamknięciu przeglądarki internetowej.

STAŁE PLIKI COOKIE

Nasze własne pliki cookie i pliki cookie innych firm są plikami stałymi. Pozwalają one zrozumieć zachowania odwiedzających w ciągu dłuższego czasu lub w celu zapewnienia użytkownikowi dodatkowych funkcji związanych z żądaniami dotyczącymi dostosowania witryny do jego potrzeb oraz zawartości, którą użytkownik zapisał lub przechował. Mogą one pozostać na komputerze przez kilka godzin, tydzień lub wiele lat, w zależności od ich funkcji. Oznacza to, że te pliki cookie przetrwają po zamknięciu przeglądarki i mogą być używane przez naszą witrynę do rozpoznawania komputera użytkownika po ponownym otwarciu przeglądarki w późniejszym czasie.

 

PANEL PREFERENCJI PLIKÓW COOKIE

W dowolnym momencie użytkownik może skorzystać z Panelu preferencji dotyczących plików cookie, aby zmienić lub wycofać swoją zgodę na każdą kategorię plików cookie — z wyjątkiem ściśle niezbędnych plików cookie – klikając przycisk „Preferencje plików cookie” na banerze witryny lub klikając przycisk „Link do preferencji plików cookie” znajdujący się w stopce. Użytkownik może wybrać „Zaakceptuj wszystkie pliki cookie” na panelu, który umożliwia pobranie wszystkich dostępnych do użytku plików cookie.

Panel identyfikuje kategorie plików cookie, a także dostarcza informacji o poszczególnych plikach cookie dostępnych w odwiedzanej witrynie. Pozwala to lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza witryna korzysta z plików cookie. Panel umożliwia kontrolę i zmianę preferencji dotyczących plików cookie, a informacje w Panelu są przedstawione w sposób otwarty i przejrzysty, zapewniając pełny wgląd w to, w jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane, aby poprawić wrażenia użytkownika i dać możliwość dokonania świadomego wyboru dotyczącego ich użycia.
Użytkownik może użyć przełącznika obok każdej kategorii plików cookie, aby ustanowić akceptację lub odmowę zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność witryny internetowej. Wiele funkcji interaktywnych oferowanych przez witryny jest zależnych od plików cookie, a wyłączenie lub zablokowanie plików cookie może uniemożliwić działanie tych usług i zmniejszyć ich użyteczność. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk „Potwierdź swoje preferencje”, aby potwierdzić wybory dotyczące korzystania z plików cookie.

 

KONTROLA PLIKÓW COOKIE W PRZEGLĄDARCE

Wraz z Panelem preferencji dotyczących plików cookie można również zmienić ustawienia przeglądarki i/lub urządzenia mobilnego, tak aby pliki cookie z tej witryny nie mogły być zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Zwykle można zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać nowe pliki cookie, wyłączać istniejące lub aby otrzymywać powiadomienia, gdy nowe pliki będą przesyłane na urządzenie. Aby ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, należy zapoznać się z instrukcjami pomocy dostawcy przeglądarki (zwykle znajdującymi się w sekcjach menu „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edycja”) lub ustawieniami urządzenia mobilnego. Bardziej szczegółowe wskazówki można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org
Należy pamiętać, że w przypadku odmowy lub wyłączenia plików cookie część funkcjonalności witryny może zostać utracona.

 

KONSEKWENCJE DEZAKTYWACJI PLIKÓW COOKIE

Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć obsługę plików cookie, może nadal korzystać z niektórych części naszej witryny. Jednak niektóre użyteczne funkcje mogą już nie działać, w zależności od tego, które pliki cookie zostaną zdezaktywowane.

 

ZMIANY W POLITYCE DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE

Polityka ta może być od czasu do czasu poddawana przeglądowi. Wszelkie dokonane zmiany będą odzwierciedlone na tej witrynie. Prosimy o regularne odwiedzanie niniejszej strony dotyczącej plików cookie, aby być na bieżąco ze stosowanymi plikami cookie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie pytań dotyczących korzystania z plików cookie w naszej witrynie należy skontaktować z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej@dometic.com. W naszych Zasadach zachowania poufności informacji znajdują się również bardziej ogólne informacje o rodzajach informacji, które zbieramy o użytkowniku oraz o tym, jak można skorzystać ze swoich praw do ochrony danych.